Voetreflexzonetherapie heeft als uitgangspunt, dat de organen en zenuwen van ons lichaam
terug zijn te vinden – reflecteren – in bepaalde gebieden, ofwel zones, van de voeten.

Wanneer er een abnormale toestand ontstaat in een inwendig orgaan, vindt er een verandering
plaats in de huid en de spieren, die met dat orgaan in verbinding staan. Dit gaat onder invloed
van het zenuwstelsel, dat voortdurend prikkels over de conditie van onze organen doorgeeft aan
het ruggenmerg en de hersenen.

Dit systeem zet een reflex in werking, waardoor de symptomen van de inwendige stoornis zich aan
de oppervlakte van het lichaam de huid, laten zien en merken.

 

Wanneer een orgaan in ons lichaam niet voldoende energie krijgt om goed te functioneren, dan doet
hij het ook niet goed. Organisch hoeft er dan niets aan de hand te zijn.

Na het nemen van nierfoto’s bijvoorbeeld, wordt er dan gezegd: uw nieren zijn prima in orde.

Ja maar, hoe komt het dan, dat ik telkens rugpijn heb of dikke voeten of hoofdpijn?

Dan is er iets mis met de energievoorziening van uw nieren. Wanneer wij zelf te weinig energie hebben,
kunnen we ons werk ook niet naar behoren doen, terwijl we dan niet echt ziek hoeven te zijn.

 

Wanneer de energieverdeling in het lichaam niet goed is, of te weinig, of te veel, kunnen er behalve stoornissen
in organen, ook stoornissen optreden van hele systemen, zoals het hormonale stelsel, de waterhuishouding,
de stofwisseling, enz.
De oorzaken van die stoornissen zijn natuurlijk bij elk mens weer verschillend.

 

Wanneer de energieverdeling in het lichaam niet goed is, te veel, te weinig, of wanneer er storingen in het lichaam
optreden, tengevolge van verkeerde voeding, teveel of verkeerde medicijnen, hormoonstoringen, ouder worden of
vanwege een teveel aan stress en spanningen in het leven, dan kan de voetreflexzone-therapeut zijn of haar werk beginnen.

 


Een behandeling duurt ongeveer een uur.
De frequentie van de behandelingen is in het begin
1 X per week en naar gelang de klachten verbeteren

wordt de behandeling uitgebouwd.

 

Welke klachten kunnen er  worden behandeld:

o.a. hormoonklachten,spier en gewrichtsklachten
allergieen, spijsverteringsklachten, vermoeidheid